Enneagrammi

Voimavarakeskukset
Ajattelukeskus

Ajattelukeskuksen tyylit

Viitoset ottavat vastaan kaiken ulkopuolelta tulevan tiedon ja muokkaavat sen sitten
oman mallinsa mukaiseksi. Tieto tekee heidän olonsa turvalliseksi.
Ulkopuolelta tuleva informaatio (I) ja sen analyysi ovat tärkeitä.
Kuutoset eivät luota omiin tai toisten ideoihin, vaan hakevat jatkuvasti lisätietoa poistaakseen epävarmuuden aiheuttaman pelon tunteen. Ulkoisen ja sisäisen informaation (I) jatkuva käsittely ei välttämättä johda selkeään lopputulokseen.
Seitsikot kehittelevät voimaperäisesti omia ideoitaan ja vaativat, että muut
kuuntelevat heitä. He karttavat epämiellyttäviä tunteita, myös pelkoa.
Omat visiot ja sisäsyntyinen informaatio (I) ovat keskeisiä.


    M. Kontio 12.10.2003