Enneagrammi

Voimavarakeskukset
Vaistokeskus

Vaistokeskuksen tyylit

Kahdeksikot vastaavat voimakkaalla toiminnallaan jokaiseen ulkoiseen haasteeseen, jonka he itse kokevat tärkeänä. He eivät pelkää osoittaa vihaansa.
Vaisto (V) reagoi ulkoisiin tilanteisiin.
Yhdeksiköt käyttävät energiaansa ristiriitojen välttämiseen sekä sisäisen ja ulkoisen
maailman välisen harmonian ylläpitämiseen. He eivät useinkaan näytä vihaansa.
Vaisto (V) on sisäisen ja ulkoisen tasapainoilua, jossa toiminta saattaa olla hukassa.
Ykkösten täytyy kuunnella sisäistä ääntään ja noudattaa sisäisiä normejaan, jotka vaativat heiltä täydellistä toimintaa. He näkevät vihan luonnevirheenä ja yrittävät pidätellä sitä. Vaisto (V) on sisäistä ymmärtämistä.


    M. Kontio 12.10.2003